Jakim sposobem należy szybko i prosto wykonać rozliczenie podatku

Arkusz PIT 36 zaplanowany jest dla osób prowadzących działalność ekonomiczną. Ale nie tylko. PIT 36 musimy wypełniać, w przypadku, kiedy zdobyliśmy obojętnie jaki profit bez pośrednictwa płatnika. Z deklaracji PTI-36 korzystają osoby, które mają pozarolniczą aktywność gospodarczą, która nie jest obliczana liniowo ani ryczałtowo, korzystają z kredytu podatkowego, prowadziły rozrachunek na regułach ogólnych, oddziały szczególnych wytwórczości rolniczych, prowadzą najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę czy też sygnując inną umowę o podobnym charakterze, opodatkowaną na prawach ogólnych.

Podatki

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Ponadto, zarabiają poza granicami, albo osiągają przychody z znajdujących się za granicą źródeł, uzyskują dochody z innych miejsc, z których płatnik nie ma przymusu płacić podatków, sprzedają nieruchomość, która została nabyta lub zbudowana w latach 2007-2008, oraz kiedy do rozliczenia sumujemy przychody nieletniego potomka, które nie musi rozliczać się samodzielnie. druk podatkowy PIT 36 za rok 2014 musi zostać składany najpóźniej do 30 kwietnia 2015 roku. Brak PIT 36, czyli uchybienie temu terminowi, może powodować karą płatniczą, z tytułu niewywiązania się z obowiązkowego obowiązku podatkowego (zdecydowanie polecamy te strone)

Oświadczenie PIT 36 zezwala na rozliczenia wraz z małżonkiem. W przypadku, w którym jeden z małżonków musi rozliczać się na PIT 37, rozliczenie wspólne dopełniane jest na PIT (zobacz wypełnianie pitu 37) 36. Oprócz tego sporządzając PIT -36, mamy możliwość skorzystać z następujących ulg: ulgi prorodzinnej, zniżki z tytułu darowizn, ulgi na Internet (jeśli w rozliczeniu za rok 2014 wykorzystaliśmy ją po raz pierwszy), ulgi rehabilitacyjnej, ulgi z tytułu wydatków poniesionych na nowe techniki, ulgi abolicyjnej (click). O ulgach warto pamiętać, bowiem wykorzystując je mamy możliwość trochę złagodzić nasze zobowiązanie w stosunku do izby skarbowej. Korzystając z programów pit 2014, powinno się pamiętać, że bezpieczeństwo naszych danych jest najwyższym priorytetem. Dane są zapisywane jedynie na prywatnym komputerze.