Roczne oświadczenie podatkowe PIT 2017

Czas, forma i czas składania deklaracji podatkowej mogą być kłopotem podatnika. Należy więc wiedzieć, czy niewielkie przychody oraz płace też zmuszają do rozrachunku rocznego? Do kiedy musimy dostarczyć roczny PIT 2017? Problemem może być również wybór formy – zatem czy musimy deklarację dostarczyć papierowo, wysłać pocztą czy może elektronicznie.

Czy muszę dostarczyć deklarację podatkową, jeżeli zarabiałem niewiele? Deklarację roczną złożyć muszą wszystkie osoby, które w konkretnym roku pozyskiwały jakieś dochody.
Jeśli podatnik nie otrzymał ani złotówki dochodu – oświadczeń nie składa.

Jeżeli chcesz zdobyć inne materiały na omawiany temat, to sprawdź proponowane www (http://www.pischool.pl/hiszpanski/), które zawierają także informacje na to zagadnienie – kliknij zatem tu.

Nie składa jej także, jeśli w latach wcześniejszych przychód pozyskiwał, natomiast w roku 2017 taki przychód nie wystąpił. Jeżeli podatnik w konkretnym roku uzyskał stratę, to powinien złożyć zeznanie skarbowe. Obowiązkiem podatnika jest udowodnienie przychodów z konkretnego roku, zaś uprawnieniem – udowodnienie kosztów otrzymania lub straty z lat poprzednich. Deklaracja z utratą może się okazać przydatna w następnych latach – utrata może być odliczana od przychodu w następnych latach podatkowych. Jeśli chcesz przeczytać więcej odwiedź pit 2017.

Obliczanie podatku

Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli podatnik otrzymał przychody równe wydatkom, powinien on złożyć deklarację roczną. Nie ma znaczenia kwota przychodu, lecz sam fakt ich pozyskiwania. Jeśli podatnik zarobił mniej aniżeli wynosi wartość tak zwanej sumy wolnej od podatku – czyli mniej niż 3091 – powinien złożyć deklarację. W takim wypadku podatek wyniesie zero . Jeśli podatnik pozyskiwał tylko sumy zwolnione z opodatkowania – deklaracji nie składa. Jeżeli natomiast pozyskiwał on przychody opodatkowane a także zwolnione z opodatkowania względnie nie podlegające w ogóle podatkowi – w zeznaniu rocznym deklaruje on tylko dochody opodatkowane, niezwolnione; dochodów zwolnionych oraz nieopodatkowanych w deklarację takową nie wpisuje.
Jeżeli podatnik pozyskuje profity z zagranicy zaś w Polsce nie uzyskuje innych dochodów, to deklarację wypełni wyłącznie, jeżeli umowa międzynarodowa nakazuje mu zastosować do jego przychodów metodę proporcjonalnego potrącenia.

O ile podatnik nie pozyskiwał przychodów na terytorium kraju zaś umowa międzypaństwowa wskazywała na metodę zwolnienia z progresją – podatnik oświadczeń nie składa (cała suma będzie bowiem zwolniona z opodatkowania).

Żeby poszerzyć wiedzę na opisywany wątek obejrzyj stronę, która zawiera ciekawe informacje na prezentowany temat – wystarczy kliknąć!

Jeśli jednakże podatnik prócz dochodów zagranicznych osiąga także w kraju przychody podlegające opodatkowaniu, to rozliczenie PIT 2017 trzeba złożyć. Więcej informacji znajdziesz na stronie .