Testowanie kandydata na współpracownika w spółce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyrządziło projekt nowelizacji, jaki ma mieścić przekształcenia dotyczące umowy o pracę zawartej na czas tymczasowy. Podpisanie umowy na próbę jest użyteczne przede wszystkim dla pracodawcy, który ma możliwość zweryfikować użyteczność pretendenta do późniejszej profesji, lecz również dla pracownika. On także będzie miał możność zobaczyć, czy wykonywane obowiązki mu odpowiadają i zdecydować, czy pragnie być zatrudniony właśnie w tej jednostce. Sprawdzanie pretendenta na pracownika nie może trwać w nieskończoność. Taka umowa może być podpisana na maksymalnie 3 miesiące. Jeżeli pracodawca potrzebuje, może ten czas skrócić, lecz nie przedłużyć.

Praca na okres próbny

Autor: Open Knowledge Foundation Deutschland
Źródło: http://www.flickr.com
Dotychczas umowa o pracę na okres próbny nie znajdowała się w katalogu umów o pracę, jedynie tworzyła możność zawarcia takiej formy stosunku pracy przed nawiązaniem umowy na czas oznaczony, nieokreślony, albo na czas pełnienia ustalonej pracy. Ta przemiana sprawia, iż umowę na czas próbny należy rozpatrywać na równi z innymi rodzajami umów o pracę.

Interesuje Cię ten tekst? Jeśli tak, to odwiedź źródło a znajdziesz tam atrakcyjne informacje, które na długo zapadną Ci w pamięć.

Równolegle nie nakłada to na pracodawcę obowiązku zawierania w pierwszej kolejności umowy o pracę na okres próbny. Nadal pracodawca i pracownik mają prawo wybrać, która z umów (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-komu-przysluguje-zasilek-dla-bezrobotnych) zostanie zawarta. Efektem takiej przemiany jest również przekształcenie zapisu dotyczącego wypowiadania umów, zgodnie z jakim każda ze stron będzie upoważniona do rozwiązania jednej z w/w umów o pracę za wypowiedzeniem.

Podejmując zatrudnienie w jednostce, podpisujemy różne umowy, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, o dzieło. Większość osób ma świadomość, że z dniem podpisywania umowy o pracę, chlebodawca ma obowiązek zacząć obliczać i odprowadzać składki ZUS . Jednak mało ludzi wie jakie dokładnie i w jakiej wielkości składki muszą być płacone, a jeszcze mniejsza ilość pracujących ma świadomość, że są sytuacje, w których nawet umowa o dzieło rodzi obowiązki płatnicze wobec ZUS. Składki przymusowe, jakie chlebodawca musi odprowadzać w imieniu pracujących, to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ZUS składka zdrowotna . Ich wielkość szacowana jest na bazie poborów brutto i jest finansowana w części przez pracodawcę, a w części przez pracownika. Składki wyliczane są na podstawie wskaźników.