Pełna księgowość czy uproszczona księgowość – jaki jest najlepszy możliwość dla nowo powstałego zakładu?

Księgowość jest głównym elementem składowym rachunkowości. Księgowość tworzy część rejestracyjną rachunkowości.
Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, jakie powodują modernizacje w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Księgowość to nie tylko uzupełnianie rubryk, gromadzenie i przepisywanie kwot z rachunków i faktur, czyli prosta rejestracja zdarzeń finansowych.

Od tego, jakie są przyjęte reguły finansowe w danej firmie, czyli np. jak jest ułożony plan kont, jak są kwalifikowane wydatki programowe i administracyjne, zależy końcowy wynik finansowy przedsiębiorstwa, a więc finansowy wskaźnik tej działalności. Kolejnej strony, wyraźny, konsekwentny i rzetelny sposób prowadzenia ksiąg finansowych jest jedną z najlepszych rekomendacji danej firmy. Dopracowany plan kont i system księgowy kolosalnie ułatwia rozliczanie się z otrzymanych dotacji, pozwala na szybkie wygenerowanie potrzebnych danych na temat np. kosztów tego programu, kosztów administracyjnych, pomaga przy ocenie rentowności działania całej firmy i usprawnia jej pracę.
Uproszczona księgowość czy pełna księgowość – takie zapytanie zadaje sobie wielu początkujących przedsiębiorców. I to nie tylko w kontekście – co wybrać? – bo zwykle nowy biznesmen nawet nie zdaje sobie sprawy, jaka potęga jest w danych finansowych i wiadomościach, jakie można wyciągnąć z pełnej księgowości. Często kierowane jest pytanie, czemu ma firma, mimo że mała, musi prowadzić pełną księgowość? Zobacz więcej:

A więc, księgowość uproszczona to zbiór głównych, prostych zasad gromadzenia danych finansowych, wytworzony przez władze skarbowe do określenia zobowiązań podatkowych małych przedsiębiorców. Główną funkcją uproszczonej księgowości jest właśnie obliczenie podatku.

Zakładanie firmy

Autor: KAMEERU
Źródło: http://www.flickr.com

Dlaczego została wymyślona uproszczona księgowość? Bo jakoś należy te podatki liczyć i kontrolować, a w przypadku małych przedsiębiorców, trudno przymuszać do prowadzenia trudnej i kosztownej księgowości pełnej. Mamy 3 podstawowe formy uproszczonej księgowości:
– karta podatkowa,
– ryczałt ewidencjonowany,
– książka przychodów i rozchodów.
Walorem uproszczonej księgowości jest to, że jest stosunkowo prosta i tania, a wadą, że nie mówi nam o stanie firmy właściwie nic poza kwotą podatku i, ewentualnie, poziomem przychodów.

Pełna księgowość to całkowicie inna historia. To szeroki, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, będący częścią Rachunkowości, a służący do kontrolowania, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w owym momencie lub na przestrzeni jakiegoś okresu. Pełna księgowość służy nie tylko do obliczenia podatku – choć to również, ale głównie do wytworzenia pełnego obrazu finansów biznesu. Autor: aspatrust.com/

Dlatego w pełnej księgowości, używając znakomitego systemu podwójnego zapisu (każda operacja musi pojawić się na dwóch kontach,) zapisuje się absolutnie każdy grosz przepływający przez firmę, a ponadto operacje bezgotówkowe, które mogą mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych (np.

Jeśli po zapoznaniu się z tym tekstem sądzisz, że warto byłoby szerzej poznać ten temat, to dodatkowo zerknij tutaj prawo jazdy motocykl.

strata wartości środka trwałego, lub groźba wypłaty odszkodowania itp.). Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych opisane są ściśle w ustawach i zbiorach zasad co powoduje, że możemy porównywać przedsiębiorstwa między sobą, bo wszystkie używają tych samych zasad i co daje nam bezpieczeństwo, że firmy nie będą sobie wytwarzać własnych zasad w celu zafałszowania wyników – np. żeby wyłudzić kredyt albo omamić inwestora.