Okres zimowy to taka pora roku, jaka obfituje w różnego rodzaju atrakcje nieprzystępne w innych porach w roku. A nawet jeśli tak, to nie ma to takiego czaru jak w zimie. Przejażdżka na sankach, na deskach, na płozach, kuligu.

Continue reading “Co mogłoby trafić się Twemu potomstwu w zimie?” »